Sherbime Ligjore 2

Sherbime Ligjore 2

D & A FIN Partner shpk ofron shumëllojshmëri shërbimesh ligjore, si  më poshtë ju rendisim:

  • Hartim/Rishikim kontratash dhe dokumentash të tjera ligjore – marrëveshje tregtare, marrëveshje huash, kontrata shërbimi, kontrata shitjesh, etj.

 

  • Regjistrime/ndryshime dhe likudim të aktiviteteve tregtare – transaksione me kapitale të përbashkëta, shkrirje dhe blerje kompanish, transformim të strukturës aksionere të kompanisë, etj.

 

  • Përfaqësim të klientëve para organeve shtetërore administrative, gjyqësore, arbitrazheve dhe palëve të treta.

 

  • Ofrim të mbulimit të nevojave për shërbime ligjore mbi baza mujore për individët dhe aktivitetet tregtare – shërbime ligjore rutinë që nevojiten për mbarëvajtjen e bizneseve apo individëve.

 

  • Shërbime ligjore për investitorët e huaj që ushtrojnë apo dëshirojnë të ushtrojnë aktivitet tregtar në Shqipëri – këshillim për strukturën e kapitalit (kapitali i rregjistruar, kapitali rezervë etj), përfaqësim i klientëve pranë të gjitha autoriteteve rregullatore në Shqipëri, asistencë në lidhje me çështje të antitrust-it dhe antidumping-ut në përputhje me legjislacionin shqiptar, etj.

 

  • Ofrim shërbimesh të përfaqësimit ligjor në të gjitha shkallët e Gjyqësorit për çështjet me natyrë tregtare-civile.

sqAlbanian