Partnerët

Partneret

KDCA SHPK është një kompani këshilluese menaxhuese e themeluar në vitin 2013 në Prishtinë, Kosovë. Fokusi kryesor i KDCA është sektori bankar dhe ai i shërbimeve financiare. KDCA ofron një sërë shërbimesh këshilluese duke filluar nga analiza e strategjisë dhe dizajni deri tek zbatimi i projektit. Ne mbulojmë fushat më funksionale, duke përfshirë strategjinë dhe planifikimin e biznesit, zhvillimin e biznesit, menaxhimin e rrezikut të kredisë, mbledhjen dhe rikuperimet, operacionet dhe MIS. Ne operojmë në segmentin e tregut të korporatave, shitjes me pakicë, NVM dhe rurale, Agjensia e Mbledhjes së Borxheve të Kosovës  menaxhohet nga profesionistë në fushat e çështjeve juridike, huazimit, marrjes me qira, vlerësimin e rrezikut dhe mbledhjen e detyrimeve të papaguara me përvojë  të suksesshme në pozicione drejtuese në institucione të ndryshme financiare në vend.Kemi  25+ punonjës në këtë kompani.

Smart Debt Collection Agency është një kompani këshilluese menaxhuese e themeluar në vitin 2018 në Beograd, Serbi. Fokusi kryesor i SDCA është sektori bankar dhe ai i shërbimeve financiare. SDCA ofron një sërë shërbimesh këshilluese duke filluar nga analiza e strategjisë dhe dizajni deri tek zbatimi i projektit. Ne mbulojmë fushat më funksionale, duke përfshirë strategjinë dhe planifikimin e biznesit, zhvillimin e biznesit, menaxhimin e rrezikut të kredisë, mbledhjen dhe rikuperimet, operacionet dhe MIS. Ne operojmë në segmentin e tregut të korporatave, shitjes me pakicë, NVM dhe rurale, Agjensia e Mbledhjes së Borxheve të Serbise menaxhohet nga profesionistë në fushat e çështjeve juridike, huazimit, marrjes me qira, vlerësimin e rrezikut dhe mbledhjen e detyrimeve të papaguara me përvojë  të suksesshme në pozicione drejtuese në institucione të ndryshme financiare në vend.

sqAlbanian